Pierwsza wizyta

Celem pierwszego spotkania z terapeutą jest rozpoznanie problemu, z którym zgłasza się Pacjent.

Podczas pierwszej wizyty zostanie przeprowadzony wywiad, badanie i próbna terapia. W czasie wywiadu zebrane zostają informacje dotyczące lokalizacji objawów, ich nasilenia, rodzaju oraz charakteru. Zostaną zadane szczegółowe pytania o prowokację oraz uśmierzenie bólu, a także zachowanie się objawów w ciągu doby, oraz ich wpływ na aktywność codzienną pacjenta. Pacjent zostanie poproszono o opis historii dolegliwości: od kiedy występują, jak się rozpoczęły, jak zmieniały się z upływem czasu. Istotna dla celów terapeutycznych jest również informacja o dotychczasowym leczeniu oraz przyjmowanych lekach. Wywiad służy wykonaniu bezpiecznego i celowanego badania fizykalnego.

Jeśli pacjent posiada dokumentacje medyczną prosimy o jej zabranie, jednak nie jest ona niezbędna do przeprowadzenia wizyty.

Prosimy o zabranie ze sobą wygodnego stroju, obuwia i bielizny, które umożliwią badanie nie tylko problematycznego regionu ciała, ponieważ nie zawsze przyczyną dolegliwości jest miejsce wstępowania bólu.

 

Nasza Lokalizacja

Tuż przy wejściu do budynku znajduje się duży parking, na którym komfortowo możecie państwo zostawić swój samochód.